Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 12 2015

HappinessIsEasy
9505 0a14 500
I Origins

June 10 2015

HappinessIsEasy

June 08 2015

HappinessIsEasy
0947 ec04 500
Reposted froma-antimatter a-antimatter
7850 ae44
Reposted fromladypsychosexy ladypsychosexy viatedibea tedibea
HappinessIsEasy
8326 61b8 500
Reposted fromrol rol viajustanothergirl justanothergirl
6423 c23c
Reposted fromochgod ochgod viatedibea tedibea
HappinessIsEasy
5023 ba05
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viatedibea tedibea
HappinessIsEasy
4658 cc64 500
so true
Reposted fromemptywardrobe emptywardrobe viamrsciastko mrsciastko

June 04 2015

HappinessIsEasy

June 01 2015

1035 9602 500

surfily:

➳ 

Reposted fromtwice twice viaa-antimatter a-antimatter
HappinessIsEasy
Play fullscreen
Every time you go . Hits me like a bullet from a broken gun
HappinessIsEasy
9667 2a0c 500
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viaa-antimatter a-antimatter
HappinessIsEasy
5150 8b61 500
HappinessIsEasy
Czasami wolę być zupełnie sam. Niezdarnie tańczyć na granicy zła. I nawet stoczyć się na samo dno. Czasami wolę to, niż czułość Waszych obcych rąk.
— Coma

May 31 2015

HappinessIsEasy
Nowy plan jest idealny. Przy każdym załamaniu, wkurwieniu czy zagubieniu lub chęci odstresowania iść na siłownie. 
Muszę tylko uważać żeby tam nie zamieszkać.
Reposted byvnlpxs vnlpxs
HappinessIsEasy
2313 7e0a
Reposted fromrainbowarrior rainbowarrior viaamarelopl amarelopl

May 30 2015

HappinessIsEasy
6184 e4c3 500
Reposted fromWhiltierna Whiltierna viacytaty cytaty
6555 4af5 500
Reposted fromLittleJack LittleJack viapanimruk panimruk
HappinessIsEasy
niech to 'kiedyś' już nadejdzie. 
Reposted fromlittle-things little-things viaanybreath anybreath
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl