Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 10 2015

HappinessIsEasy
It is okay to be angry. It is never okay to be cruel.
Reposted fromgdziebezkapci gdziebezkapci viagrawklasy grawklasy
HappinessIsEasy
HappinessIsEasy
9406 394b
Reposted fromrazzmatazz razzmatazz viazapominanie zapominanie
HappinessIsEasy
8244 ef84
"Niewidzialna czerwona nić łączy tych, których przeznaczeniem było się spotkać, niezależnie od czasu, miejsca czy okoliczności. Ta nić może się rozciągać lub splątać, ale nigdy się nie przerwie."
 - przysłowie chińskie
HappinessIsEasy
5330 e8e5 500
mistrzostwo! :D
HappinessIsEasy

July 06 2015

HappinessIsEasy
5976 6d92
Reposted frompogromcazelkow pogromcazelkow viayankowa yankowa
HappinessIsEasy
1496 c918
Reposted fromstylte stylte viawishyouwerehere wishyouwerehere

June 28 2015

HappinessIsEasy
7471 ed00
Reposted fromTryToRememberrr TryToRememberrr viacytaty cytaty
HappinessIsEasy
- Więc kiedy bywa się razem?
- Nie wiem. Może wtedy, kiedy jest się samemu. I kiedy tego drugiego człowieka już nie ma, i kiedy wiesz, że nigdy już nie wróci do ciebie. Może wtedy jesteś z nim naprawdę i na zawsze. Jeśli umiesz go pamiętać.
— Marek Hłasko
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viatedibea tedibea
HappinessIsEasy
3691 b4f3 500
Reposted frommental-cat mental-cat viacytaty cytaty

June 20 2015

HappinessIsEasy
Pierwszy raz od dwóch lat poryczałam się i rozpadłam doszczętnie, jak kiedyś. Głowa ukryta w kolanach, łzy mieszające się z wodą pod prysznicem, cholerna demolka  w głowie i pustka w środku. Pomyślałam, że tylko alkohol i ostry seks zdołają zagłuszyć ten chaos chociaż na chwilę..i nagle to rozczarowanie i śmiech gdy uświadamiasz sobie, że może jesteś dorosła i bawisz się jak panienki z Molin Rouge ale gdy gasną światła jesteś bezbronna jak księżniczki Disneya.
— Don't grow up it's a trap
Reposted bySurvivedGirlPitufa

June 19 2015

HappinessIsEasy
stwierdziłam jasno i świadomie "pierdolę, piję"
— M.Halber "Najgorszy człowiek na świecie"

June 18 2015

HappinessIsEasy
3986 5c55
HappinessIsEasy
7702 1bfc
takie życie dziś
Reposted fromUNIESIENIE UNIESIENIE viawerterowska werterowska

June 15 2015

HappinessIsEasy

June 13 2015

HappinessIsEasy

June 12 2015

HappinessIsEasy
3871 2239
HappinessIsEasy
7273 fa7c 500
"Ości" 13
HappinessIsEasy
9197 4731 500
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl